Batxillerat

Llengües

Àmbit científic - tecnològic - social

Català

Castellà

Anglès

Francès

Grec

Llatí

Matemàtiques

Física

Química

Biologia

Dibuix tècnic

Economia i empresa

Docents especialitzats en tots els àmbits.

  • Reforç i ampliació de totes les matèries
  • Tècniques d’estudi i memòria
  • Organització i planificació del temps
  • Ortografia avançada
  • Preparació de la selectivitat
  • Anglès: preparació per a la titulació oficial