Grau mitjà

Cursos adaptats a les necessitats i ritme de treball de cada alumne.

Seguiment i tutorització del procés d’aprenentatge.

Part comunicativa i social

Part científica i tecnològica

Part matemàtica

Compagina'l amb la feina o altres estudis.

Pla d'estudi fet a mida · Horaris flexibles · Classes individualitzades