Universitat per a majors de 25 i 45 anys

Preparació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.

Pla d'estudi fet a mida · Classes individualitzades · Horaris flexibles