Treball de recerca

  • Orientació per a l’elecció de la temàtica
  • Organització i recopilació d’informació
  • Seguiment
  • Correcció de la redacció i l’ortografia
  • Planificació de la presentació