Primària

Cicle inicial

 • Reeducació en l’aprenentatge
 • Cursos de lectura adaptada
 • Lectoescriptura
 • Matemàtiques
 • Anglès

Cicle mitjà

 • Comprensió lectora
 • Expressió escrita
 • Ortografia bàsica
 • Matemàtiques
 • Anglès
 • Iniciació als exàmens

Cicle superior

 • Tècniques d’estudi
 • Hàbits d’estudi i planificació
 • Ortografia
 • Matemàtiques: operacions i tècniques de resolució de problemes
 • Anglès
 • Preparació per a l’ESO