Selectivitat

Preparació de la selectivitat · Reforç i ampliació per pujar nota

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història o Història de la filosofia

Altres: modalitats triades per l’estudiant

Pla d'estudi fet a mida · Horaris flexibles · Classes individualitzades