ESO

Docents especialitzats en tots els àmbits

  • Reforç i ampliació de totes les matèries
  • Tècniques d’estudi
  • Organització i planificació de la feina
  • Ortografia
  • Recuperacions
  • Preparació per al Batxillerat
  • Anglès: preparació de la titulació oficial